Privacy/AVG

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Sunnyside Jazzband is in het contact met u verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sunnyside Jazzband

Ulgerkamp 2

8014 GD  Zwolle

tel:+31638050881

ej.vanbuijsen@kpnmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sunnyside Jazzband verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Contactgegevens via overige social media zoals Facebook en WhatsApp

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Sunnyside Jazzband verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor;

  • het verzenden van een mededeling of technische informatie.
  • het telefonisch en/of per e-mail contact met u opnemen
  • het opstellen van een door u te ontvangen offerte of factuur.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunnyside Jazzband en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
ej.vanbuijsen@kpnmail.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Sunnyside Jazzband neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact

met ons op via ej.vanbuijsen@kpnmail.nl